Kontakt


FLEKSIVOD, obrt za izradu vodiča za specijalne namjene i strojogradnju
Vlasnik: Josip Prahović
Kamanje 61 a, 47 282 Kamanje

OIB: 53983203431

Telefon: 047/758-875
Telefax: 047/758-875
Mobitel: 098/946-76-20

E-mail: fleksivod.izrada.vodica@ka.t-com.hr